Bel of whatsapp ons!
+31 6 14719070
michel@b-outside.nl

Behandelovereenkomst en ethische code

Behandelovereenkomst en ethische code B.Outside.

 • De coachee verplicht zich middels het intake- en anamnese formulier relevante informatie aan de beweeg- en hardloopcoach te verstrekken.
 • De beweeg- en hardloopcoach is gehouden te handelen conform de regelgeving.
 • De coachee heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De beweeg- en hardloopcoach verplicht zich in te spannen om gestelde doelen te behalen, maar kan geen garanties geven dat gestelde doelen ook daadwerkelijk behaald worden.
 • De coachee verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders zullen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden
 • De beweeg- en hardloopcoach verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de coachee in alle fasen van de behandeling
 • De beweeg- en hardloopoach zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de coachee tbv het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De beweeg- en hardloopcoach mag zonder toestemming van de coachee geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De beweeg- en hardloopcoach verplicht zich de coachee correct door te verwijzen naar een collega therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De beweeg- en hardloopcoach heeft zich verplicht een beroepaansprakelijkheidverzekering te hebben (via Hardlooptrainers Nederland).
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de coachee voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de coachee tegen het advies in van de beweeg- en hardloopcoach de overeenkomst beëindigd, zal de coachee op verzoek van de beweeg- en hardloopcoach een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de beweeg- en hardloopcoach in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De beweeg- en hardloopcoach kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De beweeg- en hardloopcoach zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de coachee een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen kan per consult overgemaakt worden obv een factuur.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de coachee zich wenden tot de beroepsorganisatie van de beweeg- en hardloopcoach.